Podporujeme český export

Více o nás....
Tania Le Moigne, Country Directorve společnosti Google
Taťána le Moigne
Country Director společnosti Google
Patronka projektu
Prof. Ing. Hana Machková, CSc., Rektorka Vysoké školy ekonomická v Praze
Prof. Ing. Hana Machková, CSc.
Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
Patronka projektu

Export tuzemských firem dosahuje přibližně 4 bilionů korun a jeho význam pro českou ekonomiku neustále roste. Tento portál má za cíl provést nezkušené, začínající i pokročilé exportéry nejdůležitějšími oblastmi expanze na zahraniční trhy, uvést je do problematiky a propojit s firmami s exportní specializací. Pozornost je věnována i oblasti digitálního marketingu, která v posledních letech významně proměňuje celé exportní prostředí.

Více o nás

Exportní průvodce

Exportní marketing

Mezinárodní marketing je dynamicky se rozvíjející disciplína, která musí reagovat na stále se měnící mezinárodní podnikatelské prostředí. Marketing pro český trh a mezinárodní marketing vycházejí ze stejných základů a používají obdobné marketingové nástroje, například výrobkovou politiku, cenotvorbu, distribuční politiku nebo reklamu a další formy komunikace. Mezinárodní marketing však musí zohledňovat specifika zahraničních trhů a zákazníků, čímž se od tuzemského marketingu zásadně liší. V poslední době se k tématu exportu významně přidává i fenomén internetu, kterému se důkladně věnujeme v sekci digitální marketing.

Exportní operace

Úspěšný export nezávisí pouze na marketingu. Vyžaduje specifické technické znalosti a kvalitní management rozličných oblastí, mezi něž patří mezinárodní právo, financování a daňová problematika, dodací a platební podmínky, logistika, pojištění, problematika celního řízení, zahraničních norem a předpisů či omezování rizik mezinárodního podnikání. Ve spolupráci s partnery vám přinášíme zásadní informace pro úspěšné exportéry.

Copyright © 2016 by Export Guru. All rights reserved. Created by noBrother.